Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3625/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3625/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Công ty TNHH sản phẩm Thép Việt Nam
Lô 43 – Khu Công Nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội

Trả Lời Công Văn Ngày 6/6/2005 Của Công Ty Tnhh Sản Phẩm Thép Việt Nam Hỏi Về Thời Gian Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 hướng dẫn cách xác định thời gian ưu đãi còn lại theo điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế. Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 5.4.2 công văn số 11684/BTC-TCT nêu trên thì: Trường hợp Công ty TNHH sản phẩm thép Việt Nam, có dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Nội Bài, theo Giấy phép đầu tư cấp trước ngày 01/01/2004, Công ty thuộc dự án đầu tư được miễn thuế TNDN 04 năm và giảm 50% thuế TNDN trong 04 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC Công ty được hưởng 03 năm miễn thuế TNDN và giảm 50% thuế TNDN trong 7 năm tiếp theo. Doanh nghiệp có lợi nhuận từ năm 1999 và đã được miễn thuế 04 năm (từ năm 1999 đến năm 2002); giảm 50% thuế TNDN 02 năm (năm 2003 – năm 2004) thì doanh nghiệp còn tiếp tục được giảm thuế TNDN thêm 02 năm nữa (năm 2005 – năm 2006) và được áp dụng thuế suất thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư trong suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3625/TCT-PCCS ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về thời gian ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!