Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 362/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án do UBS Optimus Foundation (Thụy Sỹ) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 362/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 06/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 362/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt văn kiện Dự án do UBS Optimus Foundation (Thụy Sỹ) tài trợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1166/BKH-KTĐN ngày 25/2/2009) về việc phê duyệt văn kiện Dự án " Nghiên cứu dịch tễ học và phòng chống sốt rét P.vivax tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án " Nghiên cứu dịch tễ học và phòng chống sốt rét P.vivax tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam", do Ngân hàng UBS Optimus Foundation (Thụy Sỹ) tài trợ thông qua Viện Y học Nhiệt đới Prince Leopold (Bỉ) để phối hợp thực hiện với Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương. Dự án có trị giá viện trợ không hoàn lại là 720.000 France Thụy Sỹ, phần ngân sách tài trợ do  Viện Y học Nhiệt đới Prince Leopold (Bỉ) quản lý là 304.619 CHF, phần ngân sách tài trợ do Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương quản lý là 415.381 CHF. Vốn đối ứng bằng hiện vật cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có  của Bộ Y tế và đơn vị tham gia thực hiện Dự án bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến nêu tại công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương;
- VPCP: BTCN, Các vụ: KGVX, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 362/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án do UBS Optimus Foundation (Thụy Sỹ) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


908
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55