Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3593/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3593/TCT-ĐTNN
V/v: xác nhận ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam
Lô C6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Trả lời công văn số SBV-050905 ngày 05/09/2005 của Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam đề nghị xác nhận ưu đãi đầu tư (ưu đãi về thuế TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vào thời điểm Công ty được cấp Giấy phép đầu tư (năm 2001), với các điều kiện và các cam kết cụ thể (như xuất khẩu 100% sản phẩm, trụ sở nằm trong Khu công nghiệp…), Công ty thuộc đối tượng dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và được hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi quy định tại Điều 46, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ.

Hiện nay, khi Chính phủ có sự thay đổi về chính sách thuế (thay đổi ưu đãi thuế TNDN) thì Công ty vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi quy định tại Giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3593/TCT-ĐTNN ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác nhận ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!