Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3584/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3584/TCT-ĐTNN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Công ty Scanviwood

Về nội dung câu hỏi kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục và hồ sơ để xin hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tái đầu tư và đã gửi đến Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế từ 06 tháng nay nhưng chưa nhận được sự trả lời và chấp thuận của Quý cơ quan. Xin Quý cơ quan có thể cho chúng tôi ý kiến sớm về vấn đề này.

Trả lời: Hiện tại, Tổng cục Thuế chưa nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty nên chưa có cơ sở để xem xét trình Bộ Tài chính giải quyết. Tuy nhiên, trường hợp Công ty có sử dụng lợi nhuận thu được của nhà đầu tư nước ngoài để tái đầu tư thì phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp giấy phép tái đầu tư hoặc có văn bản trước ngày 1/1/2004, chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư để tăng vốn đầu tư mở rộng dự án đang đầu tư hoặc tái đầu tư vào dự án mới và đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 51, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì sẽ được hoàn thuế TNDN đã nộp đối với số lợi nhuận sử dụng để tái đầu tư.

Để nhận được số thuế TNDN đã nộp cho số lợi nhuận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền phải xuất trình với Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở điều hành chính các chứng từ theo quy định tại Điểm 6.c, Mục I, Phần thứ 2, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ. Sau khi kiểm tra Cục thuế địa phương sẽ gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định hoàn thuế cho nhà đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế-BTC;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3584/TCT-ĐTNN ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!