Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3573/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang và Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3573/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3573/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang và Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được các văn bản số 7028/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi các tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang và Hà Tĩnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Hệ thống kênh C6 thuộc hệ thống thủy nông Bái Thượng và trạm bơm Yên Tôn, tỉnh Thanh Hóa là các công trình được xây dựng từ lâu qua thời gian sử dụng đến nay đã xuống cấp, không bảo đảm cấp nước tưới theo thiết kế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các Dự án trên nhằm bảo đảm cấp nước tưới cho 9.000 ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng.

- Các dự án thủy lợi Bản Lè, Bản Muồng, Du Già, hồ cấp nước sinh hoạt Sủng Thài và hệ thống thủy lợi kết hợp công trình cấp nước sinh hoạt Nà Coóc là các công trình thủy lợi kết hợp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Việc đầu tư xây dựng các công trình trên là cần thiết để bảo đảm cấp nước tưới và sinh hoạt nhằm ổn định đời sống nhân dân trong vùng.

- Riêng Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bộc Nguyên, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 2953/BNN-TCTL ngày 13 tháng 9 năm 2010 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn để đầu tư sửa chữa công trình. Ngoài ra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 2921/BNN-TCTL ngày 09/9/2010 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa có phương án bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2010 và rà soát lại mục tiêu, nhiệm vụ của hồ chứa để có phương án sửa chữa hợp lý bảo đảm an toàn và khai thác hiệu quả công trình.

Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, Hà Tĩnh là các tỉnh còn nghèo, vốn đầu tư sửa chữa các công trình trên tương đối lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí hỗ trợ các địa phương sửa chữa, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn công trình và ổn định đời sống cho nhân dân địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3573/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang và Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49