Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3558/BKHĐT-KTNN năm 2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3558/BKHĐT-KTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 29/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3558/BKHĐT-KTNN
V/v trả lời về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gạo công nghệ cao Agroinpro Đắk Lắk

Thực hiện văn bản số 3144/VPCP-DMDN ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Gạo công nghệ cao Agroinpro Đắk Lắk (kiến nghị của công ty về ưu đãi và hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP được gửi từ email h.sprl@hotmail.com tới Cổng thông tin điện tử của Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Các nội dung ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quy định cụ thể tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Đối với Dự án xây dựng nhà máy chế biến và Silo chứa lúa gạo nông sản công nghệ cao của Công ty, để được xem xét ưu đãi và hỗ trợ đề nghị Công ty gửi Hồ sơ dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk (theo quy định tại Điều 17 Nghị định 57/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để được xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để biết);
- Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk (để hướng dẫn DN);
- Lưu VT, KTNN.
ĐH

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3558/BKHĐT-KTNN năm 2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


91
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.82