Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 354/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 354/BNN-TCTL
V/v: hỗ trợ kinh phí kè chống sạt lở taluy công trình đường A Zich - Lăng - A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 527/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc bổ sung danh mục dự án kè chống sạt lở taluy công trình đường A Zich - Lăng - A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vào phương án hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung. Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đối với việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến tham gia tại văn bản số 190/BNN-TCTL ngày 21/01/2011.

2. Việc bổ sung danh mục dự án kè chống sạt lở taluy công trình đường A Zich - Lăng - A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vào phương án hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được hồ sơ dự án nêu trên, nên không có thông tin làm cơ sở để tham gia ý kiến.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị quý Văn phòng tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 354/BNN-TCTL ngày 11/02/2011 về hỗ trợ kinh phí kè chống sạt lở taluy công trình đường A Zich - Lăng - A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.286

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!