Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3512/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác minh hóa đơn GTGT đối với dự án ODA

Số hiệu: 3512/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3512/TCT-PCCS
V/v: Xác minh hóa đơn GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 10306 QĐ/CT ngày 02/8/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xác minh hóa đơn GTGT đối với dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.2 công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA hướng dẫn: "Trường hợp trong thời gian đầu thực hiện dự án, do một số nguyên nhân khách quan, chủ dự án chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế nhưng có mua số số hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn chưa có mã số thuế của chủ dự án nhưng có tên người mua là dự án hoặc chủ dự án và đầy đủ nội dung khác của hóa đơn sẽ được hoàn lại nếu chủ dự án cam kết hàng hóa, dịch vụ mua vào để sử dụng cho dự án và cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu xác minh bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn nêu trên".

Hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT cho dự án sử dụng vốn ODA đối với những hóa đơn chưa có mã số thuế nêu trên là phù hợp với đối tượng được hoàn thuế, đồng thời giải quyết các vướng mắc cho các dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Tuy nhiên, để tránh sai sót hoặc gian lận trong việc xét hoàn thuế GTGT đối với các dự án sử dụng vốn ODA thì cần thiết phải tiến hành xác minh các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ trong thời gian chủ dự án chưa được cấp mã số thuế theo hướng dẫn trên. Việc xác minh hóa đơn cũng sẽ được tiến hành kể cả trường hợp chủ dự án đã được cấp mã số thuế nếu cơ quan thuế nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm theo hướng dẫn tại công văn số 2061 TCT/PCCS ngày 8/7/2004 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3512/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác minh hóa đơn GTGT đối với dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125