Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3506/VPCP-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch khai thác bậc thang thủy điện Sông Gâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3506/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3506/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch khai thác bậc thang TĐ Sông Gâm

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tổng công ty Sông Đà.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Sông Đà (công văn số 659 TCT-ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2008) về điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Bảo Lâm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Tổng công ty Sông Đà làm việc cụ thể với Bộ Công Thương để xem xét việc điều chỉnh quy hoạch khai thác bậc thang thủy điện sông Gâm, theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Sông Đà, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3506/VPCP-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch khai thác bậc thang thủy điện Sông Gâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.770
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238