Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3480/VPCP-KTN về việc hợp tác đầu tư với Tập đoàn Tân Tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3480/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3480/VPCP-KTN
V/v hợp tác đầu tư với Tập đoàn Tân Tạo

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 2703/DKVN-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3400/BKH-KTCN ngày 12 tháng 5 năm 2008), Công Thương (công văn số 3721/BCT-NL ngày 7 tháng 5 năm 2008), Tài chính (công văn số 5507/BTC-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2008) về việc hợp tác đầu tư với Tập đoàn Tân Tạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hợp tác với Tập đoàn Tân Tạo hoàn thành quy hoạch Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương và đầu tư vào các lĩnh vực khác phù hợp với chiến lược phát triển của hai Tập đoàn trên cơ cở cân nhắc về lĩnh vực hợp tác, tránh đầu tư dàn trải, đảm bảo hiệu quả đầu tư, bảo toàn vốn Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3480/VPCP-KTN về việc hợp tác đầu tư với Tập đoàn Tân Tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30