Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3453/VPCP-KTTH về việc thu hồi vốn ứng trước và tiếp tục giải ngân vốn Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu - QL60 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3453/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3453/VPCP-KTTH
V/v thu hồi vốn ứng trước và tiếp tục giải ngân vốn D/a XD cầu Rạch Miễu - QL60.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2993/BGTVT- KHĐT ngày 9 tháng 5 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5069/BTC-ĐT ngày 5 tháng 5 năm 2008 về việc giải ngân Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc tiếp tục thực hiện việc giải ngân phần vốn chưa giải ngân do Công ty BOT cầu Rạch Miễu hoàn ứng cho Dự án cầu Rạch Miễu, QL60 (bao gồm cả khoản vốn sẽ hoàn ứng trong năm 2008).

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thu hồi đủ số vốn ngân sách trung ương đã tạm ứng cho Công ty BOT cầu Rạch Miễu theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- UBND các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3453/VPCP-KTTH về việc thu hồi vốn ứng trước và tiếp tục giải ngân vốn Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu - QL60 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112