Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3451/BNN-TCTL ý kiến về kiến nghị của tỉnh Hà Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3451/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3451/BNN-TCTL
V/v ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 6821/VPCP-ĐP ngày 24/09/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về đầu tư xây dựng các kè chống sạt lở và dự án hồ chứa cung cấp nước sinh hoạt:

1.1. Đối với kè bảo vệ khu vực cột mốc 358 xã Bạch Đích, huyện Yên Minh: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 phê duyệt kế hoạch đầu tư tổng thể xây dựng công trình kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó, kè bảo vệ khu vực cột mốc 358 xã Bạch Đích, huyện Yên Minh nêu trên là một trong các kè được bố trí vốn để đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2010 - 2011. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Quyết định 1635/QĐ-TTg.

1.2. Đối với 04 kè đề nghị đầu tư trong năm 2011: kè chống sạt lở bảo vệ dân cư và đất sản xuất của 8 thôn thuộc xã Cao Mà Pờ; huyện Quản Bạ; kè chống sạt lở Bản Cúm, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh; kè chống sạt lở khu vực mốc 11 xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên và kè chống sạt lở Trung tâm chợ, khu hành chính và dân cư xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát tính cấp bách của việc đầu tư xây dựng, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ khi có nguồn vốn.

1.3. Đối với hồ chứa cung cấp nước sinh hoạt cho 04 huyện vùng cao núi đá và dự án thủy lợi kết hợp cung cấp nước sinh hoạt xã Tùng Vải, huyện Quản Bạ; Súng Ú, xã Súng Máng, huyện Mèo Vạc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 1397/BNN-TCTL ngày 13/5/2010 đề nghị Thủ tướng Chính phủ ứng kế hoạch vốn xây dựng 17 hồ chứa nước sinh hoạt và thủy lợi cung cấp nước sinh hoạt các huyện vùng cao núi đá (Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh), tỉnh Hà Giang từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

Do số lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung, trong đó có các dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ suối và dự án cấp nước sinh hoạt của tỉnh Hà Giang là rất lớn, trong khi kinh phí đầu tư còn hạn chế. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh để từng bước thực hiện đáp ứng yêu cầu phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và cấp nước sinh hoạt cho đồng bào các huyện vùng cao.

2. Về dự án bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm đến tái định cư tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 3142/BNN-KTHT ngày 27/9/2010 theo đó thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp vùng thiên tai năm 2010 cho các địa phương, trong đó tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hà Giang 25 tỷ đồng để thực hiện các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai (có dự án nêu trên).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ./.   

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ_2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3451/BNN-TCTL ý kiến về kiến nghị của tỉnh Hà Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.968

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140