Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3433/VPCP-KTTH về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nhóm A do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 3433/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 21/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3433/VPCP-KTTH
V/v: Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 1292/NHPT-TDTW ngày 11 tháng 05 năm 2007 và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 7534/BTC-TCNH ngày 05 tháng 06 năm 2007), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3837/BKH-TH ngày 04 tháng 06 năm 2007); Bộ Xây dựng (công văn số 1161/BXD-KHTK ngày 31 tháng 05 năm 2007), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3278/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 05 năm 2007), Bộ Công nghiệp (công văn số 2375/BCN-KH ngày 25 tháng 05 năm 2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1482/BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 05 năm 2007), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 5652/NHNN-TD ngày 29 tháng 05 năm 2007) về tình hình thực hiện các dự án nhóm A trọng điểm Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại mục 1 công văn số 6079/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, cần tập trung một số việc sau:

a) Khẩn trương lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán theo quy định để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện dự án.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; hoàn thành đúng tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của các dự án.

2. Về cơ chế thanh toán và tạm ứng vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Cho phép các dự án do chủ đầu tư tự thực hiện hoặc được chỉ định thầu theo quy định hiện hành được tạm ứng vốn đầu tư của Nhà nước theo quy định của Nghị định này.

3. Việc tạm ứng và thanh toán vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, NN, CN, ĐP; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3433/VPCP-KTTH về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nhóm A do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status