Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3433/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3433/TCT-TS
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Phát triển kinh tế văn hóa miền núi (MODECLTD)
Địa chỉ: Phòng 104 Khu tập thể Nam Đồng – Hà Nội

Về nội dung câu hỏi của Công ty Phát triển kinh tế văn hóa miền núi (MODECLTD) nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi có một dự án chính sách dân tộc và miền núi bằng vốn tự có và vốn huy động, từ ngày 5/5/1989 đã nộp 1.253.000.000 (đất cấp là mặt nước) nay đã san nền diện tích 8.000m2 ao sâu đã đang xây dựng.

Từ ngày 5/9/1996 thành phố có thông báo công ty không được xây, đất giữ nguyên hiện trạng, đất giao cho Chủ tịch huyện Từ Liêm…

Nay năm 2005 thành phố có quyết định thu vì để hoang mặc dầu đến nay công ty vẫn chưa nhận được văn bản này vậy sẽ trả đền bù cho chúng tôi thế nào?

Nay diện tích mở đường đã làm công tác đo đạc đền bù 80% so với đất sử dụng.

Trả lời:

Trường hợp của Công ty trình bày chưa rõ ràng, mặt khác Tổng cục Thuế không có hồ sơ về nguồn gốc và nghĩa vụ tài chính của mảnh đất trên của Công ty nên không thể có câu trả lời cụ thể chính xác được. Tổng cục Thuế trả lời theo nguyên tắc của chính sách về bồi thường như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì: “Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai 2003” thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường.

Tại Khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai quy định nhà nước thu hồi đất đối với: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép”.

Do đó, trường hợp do Công ty để đất hoang đã lâu không thực hiện được dự án đầu tư theo tiến độ mà năm 1996 thành phố có thông báo công ty không được xây, đất giữ nguyên hiện trạng và năm 2005 thành phố Hà Nội có quyết định thu hồi đất của dự án nêu trên thì đề nghị Công ty liên hệ với UBND huyện Từ Liêm hoặc UBND thành phố Hà Nội để được giải thích cụ thể về chính sách thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ đất đối với Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Phát triển kinh tế văn hóa miền núi được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- UBND huyện Từ Liêm;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT, TS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3433/TCT-TS ngày 07/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.635

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!