Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3410/VPCP-KTN về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3410/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 3410/VPCP-KTN
V/v sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 180/UBND-NN ngày 04 tháng 3 năm 2008), của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 717/UBND-TĐC ngày 29 tháng 3 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1999/BKH-KTNN ngày 25 tháng 3 năm 2008), Tài chính (công văn số 3243/BTC-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 2008), Công Thương (công văn số 2063/BCT-NL ngày 17 tháng 3 năm 2008), Xây dựng (công văn số 437/BXD-XL ngày 14 tháng 3 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 799/BNN-KTHT ngày 28 tháng 3 năm 2008) về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương tiếp thu đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La và ý kiến của các Bộ nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La (ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ) theo đúng trình tự quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3410/VPCP-KTN về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240