Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 341/BGTVT-TC về việc điều chỉnh giá hợp đồng bảo hiểm Dự án nút giao Đồng Văn tỉnh Hà Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 341/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 15/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 341/BGTVT-TC
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng bảo hiểm Dự án nút giao Đồng Văn tỉnh Hà Nam.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 04/SGTVT-QLDA ĐV ngày 05/01/2009 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam về việc xin hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng bảo hiểm công trình do biến động giá xây lắp. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1-Hình thức Hợp đồng bảo hiểm của gói thầu số 1-7 là theo đơn giá đã được phê duyệt tại Quyết định 3864/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2-Do biến động về giá nguyên vật liệu và thay đổi về chế độ tiền lương làm cho chi phí xây lắp của các gói thầu tăng lên so với giá trị trúng thầu. Vì vậy Bộ Giao thông vận tải đồng ý chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình cho phần giá trị xây lắp tăng thêm theo qui định tại Điều 57 của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Tuy nhiên chủ đầu tư cần rà soát lại các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm đã ký để thương thảo mua bảo hiểm bổ sung theo đúng qui định.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải Hà Nam khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD&CL CTGT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 341/BGTVT-TC về việc điều chỉnh giá hợp đồng bảo hiểm Dự án nút giao Đồng Văn tỉnh Hà Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161