Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3405/BNN-KH về chuyển giao tuyến đường Nho Quan - Vườn Quốc gia Cúc Phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3405/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3405/BNN-KH
V/v chuyển giao tuyến đường Nho Quan - Vườn Quốc gia Cúc Phương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Để thực hiện việc chuyển giao Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn Quốc gia Cúc Phương huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình, do Vườn Quốc gia Cúc Phương làm chủ đầu tư về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan của tỉnh phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện một số nội dung, lộ trình chuẩn bị và thực hiện bàn giao như sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình: xác định chủ đầu tư, giao cho chủ đầu tư làm việc với các cơ quan đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Vườn Quốc gia Cúc Phương để thống nhất nội dung, hồ sơ tài liệu, số liệu bàn giao. Thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Kế hoạch) đơn vị và cá nhân làm đầu mối của tỉnh trong việc chuẩn bị bàn giao.

2. Vườn Quốc gia Cúc Phương: chuẩn bị, lập, sắp xếp danh mục hồ sơ tài liệu có liên quan tới dự án gửi về Tổng cục Lâm nghiệp để bàn giao cho UBND tỉnh Ninh Bình. Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án đến ngày 30/9/2010, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) trước ngày 26/10/2010.

3. Vụ Tài chính chủ trì hoàn thành việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án trước ngày 28/10/2010.

4. Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng công trình và đại diện của UBND tỉnh Ninh Bình chuẩn bị biên bản bàn giao, hoàn thành trước ngày 2/11.

5. Dự kiến thời gian, địa điểm bàn giao: dự kiến tổ chức bàn giao vào ngày 4/11 tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp thực hiện việc bàn giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Vụ TC; KH;
- Cục QLXDCT;
- TCLN;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3405/BNN-KH về chuyển giao tuyến đường Nho Quan - Vườn Quốc gia Cúc Phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242