Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3399/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 05/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3399/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Nghị định số 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Quỹ Hỗ trợ phát triển.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 894/BXD-KTTC, ngày 16 tháng 06 năm 2004) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (công văn số 201/UB ngày 14 tháng 06 năm 004) về hỗ trợ tín dụng cho dự án xi măng Tây Ninh; Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (công văn số 1211/TCT - ĐTPTDA ngày 02 tháng 06 năm 2004) về vay vốn tại Quỹ Hỗ trợ phát triển cho dự án Nhà máy Xi măng Sơn La; Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 609/UB-TC ngày 06 tháng 06 năm 2004) và Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (công văn số 142 CV/XMYB ngày 26 tháng 05 năm 2004) về vay vốn ưu đãi cho dự án Nhà máy xi măng Yên Bình; Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (công văn số 810/CNT-KHĐT ngày 16 tháng 06 năm 2004) về xin được tiếp tục vay vốn tại Quỹ Hỗ trợ phát triển cho các sản phẩm tàu mẫu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư do các Bộ, địa phương, Tổng công ty và đơn vị đề nghị tại các văn bản nêu trên không thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 106/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương không ký các văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước trái với Nghị định của Chính phủ.

3. Các cơ quan có thẩm quyền khi đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực hoặc sản phẩm có liên quan đến tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thì phải thống nhất với các quy định của Nghị định 106/2004/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3399/VPCP-KTTH ngày 05/07/2004 ngày 05/07/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110