Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3382/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3382/TCHQ-KTTT
v/v  thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 504/HQBĐ-NV ngày 08/7/2005 và công văn số 610/HQBĐ-NV ngày 10/8/2005 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 01/12/2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5822/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện ưu đãi miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu của Công ty Đại Hoàng Hà.

Tuy nhiên, các thủ tục theo hướng dẫn nêu trên chỉ được áp dụng trong trường hợp Công ty Đại Hoàng Hà là chủ đầu tư dự án hoặc là đơn vị nhập khẩu ủy thác cho dự án. Do vậy, trường hợp Công ty đã nhập khẩu hàng hóa, sau đó bán lại cho dự án là chưa được quy định, không được hưởng chế độ ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Đình biết và thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3382/TCHQ-KTTT ngày 23/08/2005 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!