Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3381/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3381/TCT-ĐTNN
V/v : thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2465CT/DN2 ngày 25/8/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của nhà thầu chính tham gia thực hiện dự án Bãi Cháy, là dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì:

1. Về thuế GTGT:

Trường hợp nhà thầu chính và Ban quản lý dự án ký hợp đồng không có thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn thuế GTGT đã trả lời đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho việc xây dựng công trình theo hợp đồng ký với chủ dự án.

Hàng hóa, dịch vụ do các cá nhân nước ngoài làm việc cho nhà thầu chính sử dụng như nhà, phương tiện sinh hoạt, ăn uống,… là phục vụ cho nhu cầu cá nhân nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

2. Về thuế TNCN:

Trường hợp nhà thầu chính thông qua Ban quản lý dự án chi trả các Khoản tiền nhà, điện thoại, điện, nước, trang thiết bị sinh hoạt… cho các cá nhân làm việc cho nhà thầu thì các Khoản tiền này được tính vào thu nhập thường xuyên chịu thuế để tính thuế TNCN của các cá nhân này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3381/TCT-ĐTNN ngày 03/10/2005 về Thuế GTGT và thuế TNCN do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!