Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 338/TTg-QHQT về việc xử lý vướng mắc đối với dự án cấp nước Thị xã Hội An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 338/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 338/TTg-QHQT
V/v Xử lý vướng mắc đối với dự án cấp nước Thị xã Hội An

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1828/BTC-TCĐN ngày 18 tháng 02 năm 2008), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1308/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 02 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính khẩn trương đàm phán và ký kết Hiệp định vay giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình theo yêu cầu của Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD) cho Dự án cấp nước Thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, sử dụng tín dụng của Chính phủ Na Uy, đảm bảo tiến độ triển khai, thực hiện Dự án.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc, thống nhất với phía Na Uy để có cam kết về việc lựa chọn các ngân hàng phù hợp để cung cấp khoản vay cho các dự án do Na Uy tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản số 1308/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 02 năm 2008.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 338/TTg-QHQT về việc xử lý vướng mắc đối với dự án cấp nước Thị xã Hội An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255