Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3362/VPCP-KTN về hợp tác với JICA lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3362/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 25/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3362/VPCP–KTN
V/v hợp tác với JICA lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (công văn số 1413/VINACOMIN-HĐTV ngày 01 tháng 4 năm 2011); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 3334/BCT-CNNg ngày 14 tháng 4 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 2495/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2011), Tài chính (công văn số 5635/BTC-QLN ngày 29 tháng 4 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3094/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 5 năm 2011) về hợp tác với JICA lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiến hành ký thỏa thận hợp tác tài trợ vốn và nghiên cứu, khảo sát lập Dự án đầu tư Cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long với Sumitomo trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất với JICA như đề nghị tại công văn nêu trên.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Nam trong quá trình ký kết, nghiên cứu và triển khai Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN;
- Cục Hàng hải VIệt Nam;
- Công ty CP Đầu tư TK cảng-Kỹ thuật biển;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn;
- Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5) Tài. 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3362/VPCP-KTN về hợp tác với JICA lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


976

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144