Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3356/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3356/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 820/CV-QLDN ngày 22/6/2005 của Cục thuế tỉnh Kon Tum hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1) Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này thì được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004”.
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có dự án đầu tư nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 thì được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.
Ví dụ: Doanh nghiệp A thành lập và hoạt động từ năm 2002 có 3 lĩnh vực đầu tư là đầu tư máy móc thiết bị thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh hàng hóa. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho 2 dự án là đầu tư máy móc thiết bị thi công xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. Đến năm 2004 hoạt động kinh doanh hàng hóa thỏa mãn điều kiện ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 thì đơn vị được hưởng ưu đãi cả ba hoạt động cho khoảng thời gian còn lại tính từ ngày 1/1/2004.
Việc xác định thời gian ưu đãi còn lại được hướng dẫn tại Điểm 5.4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính.
2) Trường hợp doanh nghiệp có nhượng bán tài sản đầu tư của dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì thu nhập từ nhượng bán tài sản nêu trên được cộng vào thu nhập của dự án đầu tư mang lại để tính miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy KhươngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3356/TCT-PCCS ngày 29/09/2005 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47