Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3353/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 28/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3353/TCT-DNNN
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải

Trả lời công văn số 592/TCKT ngày 9/9/2005 của Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô nông dụng Cửu Long; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3, mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau: Được miễn thuế 1 (một) năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 (bốn) năm nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

Căn cứ nội dung hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải có dự án đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô thuộc ngành nghề lĩnh vực A. Vì vậy, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 1 (một) năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 4 (bốn) năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VP(HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị CúcVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3353/TCT-DNNN ngày 28/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô nông dụng Cửu Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!