Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3337/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3337/TCT-DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN cho cơ sở SX hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1230/CT-TTHT ngày 1/8/2005 của Cục thuế hỏi về việc xác định thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu thuộc diện ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH TM Thành Lợi thành lập từ năm 2003, có phát sinh doanh thu từ tháng 8/2003. Dự án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu của Công ty bắt đầu có doanh thu từ năm 2004 và đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hóa sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính thì dự án đó không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập, chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng quy định tại Điểm 3.2, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Cụ thể là: Công ty TNHH TM Thành Lợi được miễn 1 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm.

Về thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu mới mang lại theo quy định tại Điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn HuyếnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3337/TCT-DNK ngày 28/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN cho cơ sở SX hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!