Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 333/TTg-NN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Tả trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 333/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 333/TTg-NN
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Tả trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 162/BNN-KH ngày 18 tháng 01 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (công văn số 304/BXD-XL ngày 25 tháng 2 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1161/BKH-KTNN ngày 25 tháng 02 năm 2008), Tài chính (công văn số 1597/BTC-ĐT ngày 5 tháng 02 năm 2008) về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án công trình hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Dự án công trình hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các Bộ tại công văn nêu trên; chỉ đạo việc rà soát, hoàn chỉnh lại các nội dung Dự án cần điều chỉnh, làm rõ nguyên nhân tăng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư và từng khoản mục vốn tăng để trên cơ sở đó chuẩn xác lại tổng mức đầu tư Dự án; tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án Công trình hồ chứa nước Tả Trạch theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, CN, TH, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 333/TTg-NN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Tả trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.077
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255