Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 332/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn hình thức tự thực hiện trong đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 332/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 332/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn hình thức tự thực hiện trong đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Đóng tàu Phà Rừng - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1120/QLDA ngày 7/7/2008 và công văn số 1189/QLDA ngày 24/7/2008 của Công ty đóng tàu Phà Rừng đề nghị hướng dẫn về hình thức tự thực hiện gói thầu E36 (hào công nghệ) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy đóng tàu Phà Rừng do Công ty làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu văn bản và các tài liệu kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 1186/CNT-QĐ-BGĐ&QLCLCT ngày 05/12/2006 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu chung của dự án thì gói thầu E36 (hào công nghệ) được áp dụng hình thức tự thực hiện. Là đơn vị chủ đầu tư dự án và được tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, Công ty đóng tàu Phà Rừng được tự thực hiện gói thầu nêu trên thông qua các đơn vị thành viên có đủ điều kiện năng lực thực hiện trực thuộc công ty mẹ.

Trường hợp Công ty đóng tàu Phà Rừng (công ty mẹ) dự kiến chỉ định Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Phà Rừng (công ty con) thực hiện gói thầu E36 (hào công nghệ) thì công ty này phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình, bao gồm: có ngành nghề hoạt động thi công xây dựng công trình trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có đủ kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân kỹ thuật, máy móc, thiết bị thi công chủ yếu phù hợp với yêu cầu, tính chất gói thầu; có kinh nghiệm thi công các công trình đường thủy và năng lực tài chính lành mạnh.

Căn cứ ý kiến hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty đóng tàu Phà Rừng nghiên cứu, vận dụng trong triển khai thực hiện để đảm bảo đúng quy định và hiệu quả của dự án.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLHĐXD, VKT(LVL.5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 332/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn hình thức tự thực hiện trong đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.890

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21