Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 33/TTg-KTN áp dụng chỉ định thầu đối với dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 33/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/TTg-KTN
V/v áp dụng chỉ định thầu đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 8699/BKH-QLĐT ngày 10 tháng 11 năm 2009 và số 9673/BKH-QLĐT ngày 17 tháng 12 năm 2009) về việc chỉ định thầu thực hiện Dự án đường Mường Giôn - Nậm Giôn và đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót, tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án đường Mường Giôn - Nậm Giôn, tỉnh Sơn La như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9673/BKH-QLĐT ngày 17 tháng 12 năm 2009. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện chỉ định thầu nêu trên theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo chủ đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu để thực hiện Dự án đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
-
Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 33/TTg-KTN ngày 06/01/2010 áp dụng chỉ định thầu đối với dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104