Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3261/VPCP-KTN về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3261/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3261/VPCP-KTN
V/v thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư  

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại các công văn: số 226/UBND.ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2009; số 299/UBND-ĐT ngày 11 tháng 3 năm 2009; số 374/UBND-ĐT, số 375/UBND-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2009; số 562/UBND-ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2009 và số 602/UBND-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2009 về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư: (1) Dự án đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch Trung tâm Viễn thông III tại Khu I, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc; (2) Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Hồi Xuân tại xã Vạn Mại và xã Mai Hịch, huyện Mai Châu; (3) Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm dịch vụ sinh thái tại xóm Quán Trắng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn; (4) Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái văn hóa và thể thao Mai Châu tại thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu; (5) Dự án xây dựng nhà máy xi măng Hòa Bình tại xã Thành Lập và xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn; (6) Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh dịch vụ tại xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra hiện trạng các khu đất dự kiến thực hiện 6 dự án nêu trên và đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2009

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải,
- Các Bộ NN&PTNT, Công thương,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ KGVX;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3261/VPCP-KTN về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.907
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118