Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 325/TTg-QHQT về việc điều chỉnh vốn vay và cơ chế chỉ định thầu đối với Dự án Lưới điện phân phối nông thôn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 325/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 325/TTg-QHQT
V/v Điều chỉnh vốn vay và cơ chế chỉ định thầu đối với Dự án Lưới điện phân phối nông thôn do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 0689/TTr-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tăng hạn mức vốn vay cho Dự án "Lưới điện phân phối nông thôn" vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) từ 100 triệu USD lên 150 triệu USD.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc huy động nguồn viện trợ không hoàn lại của AusAID để hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án.

3. Đồng ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng cơ chế chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu đối với các tiểu dự án cần triển khai gấp, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của WB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; các tiểu dự án còn lại thực hiện cơ chế đấu thầu theo đúng quy định hiện hành như kiến nghị của Bộ Xây dựng nêu tại văn bản số 254/BXD-XL ngày 15 tháng 02 năm 2008./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 325/TTg-QHQT về việc điều chỉnh vốn vay và cơ chế chỉ định thầu đối với Dự án Lưới điện phân phối nông thôn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14