Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3237/VPCP-QHQT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3237/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3237/VPCP-QHQT
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ĐTNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 80/BKH-ĐTNN ngày 08 tháng 5 năm 2008 xung quanh yêu cầu tiếp tục tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc cụ thể đã được giao theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007; rà soát việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất trong Quý 2 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp phát sinh những vấn đề mới, hoặc nội dung công việc được giao không còn phù hợp yêu cầu thực tế thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành liên quan thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành: (i) nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện xu hướng chuyển dịch của dòng vốn FDI từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, phân tích sâu về mối quan hệ tương quan và năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư của Việt Nam với các nước trong khu vực để từ đó thấy rõ những cơ hội và thách thức đang đặt ra với Việt Nam trong việc tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý 4 năm 2008; (ii) triển khai đề án thúc đẩy giải ngân vốn FDI; (iii) tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để tạo sự đột phá trong việc thu hút các nguồn vốn FDI lớn, chất lượng cao từ các khu vực kinh tế trọng điểm.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc quy hoạch và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, đề xuất chính sách ưu đãi khuyến khích khu vực kinh tế ngoài nhà nước đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý 3 năm 2008.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất thu hút đầu tư nước ngoài để bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, trong đó lưu ý đánh giá ảnh hưởng của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, xây dựng sân gôn..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý 3 năm 2008.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, thực hiện tốt công tác kiểm soát, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chống hàng nhái, hàng giả nhãn mác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp.

5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân câp tỉnh: (i) tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; (ii) nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về các biện pháp khuyến khích hình thành các hiệp hội nghề nghiệp để phát huy vai trò của các tổ chức này trong việc gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- TC Tình báo (Bộ CA);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3237/VPCP-QHQT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.930
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78