Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3234/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Số hiệu: 3234/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3234/TCT-PCCS
V/v: Miễn tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 10097 CT/TH&DT ngày 28/7/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về miễn tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: "Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại".

Căn cứ vào quy định trên, Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên thì được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại; Dự án mà trước đây đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư: "được miễn 6 năm tiền thuê đất đối với phần diện tích thuê của Nhà nước để thực hiện dự án kể từ khi ký hợp đồng thuê đất" nhưng đến nay mới làm thủ tục xin miễn tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi thì vẫn được hưởng ưu đãi về miễn tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho thời gian còn lại (nếu thỏa mãn các Điều kiện ưu đãi ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư).

2. Tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước: "Kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau: a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh Mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường".

Căn cứ vào quy định nêu trên thì miễn tiền thuê đất 3 năm tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế khi thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường; miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc danh Mục ưu đãi đầu tư là hai Khoản ưu đãi về tiền thuê đất khác nhau và thời gian miễn tiền thuê đất đều được tính từ thời Điểm ký hợp đồng thuê đất. Vì vậy, khi cơ sở kinh doanh trong cùng thời gian được hưởng cả 2 Khoản ưu đãi về tiền thuê đất nêu trên thì lựa chọn trường hợp ưu đãi có lợi nhất mà không được tính gộp ưu đãi.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3234/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213