Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3233/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3233/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Long An

Trả lời công văn số 559/HQLA ngày 29/6/2005 của Cục Hải quan Long An về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất của Công ty Cj Vina Agri, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc miễn thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đề nghị Cục Hải quan Long An thực hiện theo đúng công văn số 3930/TM-ĐT ngày 2/10/2001 của Bộ Thương Mại, không xét đến phần trăm xuất khẩu sản phẩm quy định trong giấy phép đầu tư.

- Đối với việc Công ty Cj Vina Agri không thực hiện đúng giấy phép đầu tư là xuất khẩu ít nhất 30% sản phẩm của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo với Bộ Kế Hoạch Đầu tư có biện pháp xử lý cụ thể. Khi có ý kiến phản hồi của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3233/TCHQ-GSQL ngày 15/08/2005 về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.999

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!