Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3197/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ mát sinh thái, khu vui chơi giải trí

Số hiệu: 3197/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3197/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định hàng hóa nhập  khẩu tạo tài sản cố định  

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 398/HQKH-NV ngày 14/6/2006 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc xác định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ mát sinh thái, khu vui chơi giải trí; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy.

Về việc xác định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, để cơ quan Hải quan có cơ sở làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp có dự án khuyến khích đầu tư, Bộ Tài chính đã có ý kiến chỉ đạo lấy chuẩn mực kế toán Việt Nam theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định để xác định tài sản cố định. Theo đó, máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định phải đảm bảo tiêu chuẩn ghi nhận sau:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

- Thời gian sử dụng ước tính trên một năm;

- Có giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

2- Trường hợp Công ty Hoàn Cầu Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho dự án xây dựng Khu du lịch nghỉ mát sinh thái nhập khẩu 02 lô hàng thiết bị trò chơi để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kiểm tra Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do doanh nghiệp tự kê khai đã đăng ký với cơ quan Hải quan và thực tế hàng hóa nhập khẩu, lô hàng thiết bị trò chơi nhập khẩu phục vụ cho Mục đích của dự án Khu du lịch nghỉ mát sinh thái, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại các Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên thì làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp; nếu hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam theo các Quyết định trên thì không được hưởng ưu đãi đầu tư về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, để tạo tài sản cố định và phải nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang (thể thay trả lời CV số 29/CV-HCN-06)
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3197/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ mát sinh thái, khu vui chơi giải trí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209