Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3174/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với chương trình Tích lũy vốn và Quyền mua cổ phiếu

Số hiệu: 3174/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3174/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hà Nội
- Chi nhánh ngân hàng  CITIBANK

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 120706/Citi ngày 12/7/2006 của Chi nhánh Ngân hàng CitiBank đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với chương trình Tích lũy vốn và Quyền mua cổ phiếu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp Chi nhánh Ngân hành CitiBank Việt Nam mua cổ phiếu của Citigroup Inc theo chương trình Tích lũy vốn và mua quyền mua cổ phiếu của Citigroup Inc theo chương trình quyền mua cổ phiếu cho nhân viên của Chi nhánh thì các Khoản tiền chi trả cho Citigroup liên quan đến chương trình cổ phiếu cấp cho nhân viên của Chi nhánh không phải nộp thuế theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC .

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội yêu cầu Chi nhánh xác định đúng giá cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu tại thời Điểm nhận được quyền sở hữu cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu để thanh toán cho Citigroup Inc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội; Chi nhánh Ngân hàng CitiBank biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Vụ PC - Bộ TC;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3174/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với chương trình Tích lũy vốn và Quyền mua cổ phiếu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213