Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3157/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3157/TCT-PCCS
V/v: miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian vừa qua Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số địa phương hỏi về việc thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các trường hợp ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN mới cao hơn mức ưu đãi doanh nghiệp đang được hưởng trước ngày 1/1/2004. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung thực hiện từ ngày 1/1/2004 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên thì: trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại thông tư này cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Tuy nhiên, trong thực tế đang còn những ý kiến khác nhau về việc xác định thời gian được hưởng ưu đãi còn lại. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Thuế đang trình Bộ hướng dẫn cụ thể việc xác định thời gian ưu đãi còn lại.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn chung, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi giải quyết ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại đối với cơ sở kinh doanh cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3157/TCT-PCCS ngày 13/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47