Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3153 TCT/DNNN ngày 27/09/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT dự án sử dụng vốn ODA

Số hiệu: 3153TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3153 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 1502 CT/NV-HT ngày 1/6/2004 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6, Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì chỉ có chủ dự án hoặc nhà thầu chính mới được hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp chi nhánh Công ty xây dựng công trình 507 Quảng Ninh là nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được chủ dự án giao thầu thực hiện dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả hoặc một phần thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Nếu Chi nhánh Công ty xây dựng công trình 507 Quảng Ninh không phải nhà thầu chính (ký hợp đồng với Ban quản lý giải phóng mặt bằng) thì không thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT. Trường hợp này, chi nhánh phải tính thuế GTGT đầu ra và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3153 TCT/DNNN ngày 27/09/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT dự án sử dụng vốn ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144