Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3139/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3139/TCT-TS
V/v: tiền thuê đất đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1534/CT-THDT ngày 14/7/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 4, Điều 46 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (LKKĐTTN) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999 thì “Những cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động thuộc diện được hỗ trợ và ưu đãi đầu tư nhưng trước đây chưa xin Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, nếu có hồ sơ xin ưu đãi đầu tư thì được cơ quan cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư với nội dung hỗ trợ và ưu đãi được tính cho thời gian còn lại của dự án tính từ ngày Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) có hiệu lực thi hành”. Theo đó, Công ty TNHH Hoàn Cầu được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư năm 2005 có ghi: Được miễn nộp tiền thuê đất 3 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất, mặc dù thời hạn được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất đã qua, nhưng vẫn thuộc “thời gian còn lại của dự án”, nên Công ty vẫn được hưởng ưu đãi miễn nộp tiền thuế đất 3 năm theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp Công ty đã nộp tiền thuê đất thì được hoàn trả hoặc khấu trừ vào số tiền thuê đất chưa nộp ngân sách.

2. Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (nêu trên) thì phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm cả “Đầu tư dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ…”. Theo đó, trường hợp được nhà nước cho thuê thêm đất để mở rộng sản xuất theo dự án đầu tư được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì đơn vị đầu tư cũng được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với diện tích đất được thuê mới.

Đề nghị Cục Thuế xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3139/TCT-TS ngày 09/09/2005 của Tổng cục Thuế về vướng mắc ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!