Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3109/BGTVT-KHĐT về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3109/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3109/BGTVT-KHĐT
V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vn đầu tư công năm 2019 cho các dự án

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư/ban quản lý dự án.

Thực hin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại văn bản số 1342/BKHĐT-TH, ngày 05/3/2019, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thiết kế dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát những vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán vốn để kịp thời xử lý theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Bộ xem xét, xử lý; các đơn vị có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các nhà thầu chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến giải ngân vốn. Đối với các dự án hoàn thành năm 2019: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

2. Các chủ đầu tư, Ban QLDA:

- Thực hiện nghiêm kết luận của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban tháng, quý và các cuộc họp chuyên đề kiểm điểm tiến độ triển khai và giải ngân các dự án.

- Trên cơ sở đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn năm 2019 của Bộ GTVT tại văn bản số 13531/BGTVT-KHĐT ngày 30/11/2018 là 28.912 tỷ đồng và nhu cầu kéo dài sử dụng nguồn vốn của kế hoạch các năm 2016, 2017, 2018 sang năm 2019 là 1.186 tỷ đồng. Các đơn vị khẩn trương lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng cho từng dự án và báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước ngày 11/4/2019 để theo dõi và chỉ đạo thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp rà soát, ký báo cáo gửi Bộ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện./.

(Nội dung văn bản số 13531/BGTVT-KHĐT ngày 30/11/2018 đề nghị các đơn vị lấy trên trang WEB của Bộ GTVT)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Thứ trư
ng;
- Cục QLXD & CL CTGT;
- Vụ Tài chính;
- Trung tâm CNTT (để đ
ăng tải nội dung trên mạng của Bộ);
- Lưu: VT, KHĐT(05).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3109/BGTVT-KHĐT về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.391

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217