Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3108/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3108/TCT-ĐTNN
V/v: địa điểm kê khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005

Kính Gửi : Công Ty Tnhh Hanjin Shipping Việt Nam.

Trả lời công văn số 02CV/HJ-ACC/0809 ngày 8/8/2005 của Công ty TNHH Hanjin Shipping Việt Nam (Công ty Hanjin) về địa điểm kê khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 2, 3, mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 và điểm 1, 2, mục IV, Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 4/2/1999 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Hanjin làm đại lý vận tải cho Hãng vận tải nước ngoài thì Công ty Hanjin phải thực hiện khấu trừ thuế cước, thuế GTGT, thuế TNDN đối với tiền cước vận tải quốc tế, phí lưu container, phí chứng từ... khi thanh toán cho Hãng vận tải nước ngoài.

Trường hợp các Chi nhánh của Công ty Hanjin có tài khoản, con dấu riêng và thực hiện thanh toán tiền cước và các khoản phí cho Hãng vận tải nước ngoài thì các Chi nhánh thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế của Hãng vận tải nước ngoài tại cơ quan thuế địa phương nơi Chi nhánh đóng trụ sở.

Nếu các Chi nhánh của Công ty Hanjin thực hiện thu tiền cước và các khoản phí cho Hãng vận tải nước ngoài nhưng Chi nhánh không có tài khoản, con dấu riêng và không trực tiếp thanh toán cho Hãng vận tải nước ngoài thì Công ty Hanjin thực hiện kê khai nộp thuế của Hãng vận tải nước ngoài đối với các khoản tiền cước và phí do Chi nhánh thu hộ tại cơ quan thuế địa phương nơi Công ty Hanjin đóng trụ sở chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty hanjin biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3108/TCT-ĐTNN ngày 08/09/2005 của Tổng cục thuế về địa điểm kê khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!