Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3101/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam

Số hiệu: 3101/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3101/TCT-PCCS
V/v: Trả lời CS thuế   

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 16/BXD-HTĐT ngày 04/7/2006 và công văn số 22/BXD-HTĐT ngày 25/7/2006 của Bộ Xây dựng đề nghị việc hướng dẫn về thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 578/CP-QHQT ngày 04/5/2004 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính thì: Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam thuộc dự án viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Phần Lan có tổng số vốn là 19.000.000 EUR, trong đó 5.500.000 EUR dùng cho việc xây dựng các công trình cấp nước tại 04 tỉnh và thành phố thuộc Chương trình là Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Kạn và Hải Phòng. Số vốn 5.500.000 EUR nêu trên được Chính phủ Phần Lan chuyển cho các tỉnh thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam thông qua Bộ Tài chính, sau đó Bộ Tài chính sẽ ủy quyền cho Quỹ hỗ trợ phát triển (nay là Ngân hàng phát triển Việt Nam) tiến hành cấp vốn cho các chủ dự án dưới hình thức vay lại thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên. Chủ dự án phải hạch toán riêng phần dự án được đầu tư bằng nguồn vốn nêu trên để thực hiện các ưu đãi thuế nêu tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Bộ Xây dựng (Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Cục thuế tỉnh Hưng Yên;
- Cục thuế tinh Bắc Kạn;
- Cục thuế tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, TCĐN, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3101/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213