Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3096/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3096/TCT-PCCS
v/v: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp( TNDN)

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005

.

Kính gửi :

Công ty TNHH gia công Việt Nhất.
(KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai)

Trả lời công văn ngày 7/7/2005 của Công ty TNHH sản xuất gia công Việt Nhất về vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ‎ kiến như sau:

Tại Tiết 1.13 b được bổ sung thêm theo Điểm 6.11 thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “b. Miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với: cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp” và tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “…Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Theo báo cáo của Công ty, Công ty là đơn vị sản xuất được thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp theo giấy phép đầu tư số 40/GP-KCN-BN ngày 6/3/2000. Công ty bắt đầu có thu nhập chịu thuế từ năm 2002 và đã được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm (năm 2002 và năm 2003) đã kết thúc thời gian miễn thuế do đó xác định thời gian ưu đãi còn lại (theo Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC) thì Công ty còn được hưởng cho thời gian: giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 7 năm tiếp theo tính từ năm tài chính 2004 đến hết năm tài chính 2010. Công ty được tiếp tục áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 15% theo giấy phép đầu tư số 40/GP-KCN-BN ngày 6/3/2000.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3096/TCT-PCCS ngày 08/09/2005 của Tổng cục thuế về vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.625

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!