Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3071/VPCP-KTTH về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán Ngân sách nhà nước năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3071/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3071/VPCP-KTTH
V/v phân bổ vốn đầu tư XDCB thuộc dự toán NSNN năm 2009

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

Xét đề nghị của: Bộ Tài chính (các văn bản số: 6096/BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2009; số 4522/BTC-ĐT  ngày 27 tháng 3 năm 2009; số 1928/BTC-ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2009, số 4434/BTC-ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2009); Bộ Công an (văn bản số 577/VB-BCA(H11) ngày 30 tháng 3 năm 2009); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (văn bản số 742/VKSNC-V11 ngày 20 tháng 3 năm 2009 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính: hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương căn cứ dự toán ngân sách năm 2009 được giao, khẩn trương hoàn thành việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2009 theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất việc xử lý đối với số vốn phân bổ không đúng quy định nhưng không được phân bổ lại hoặc chưa trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và số vốn được giao nhưng chưa được phân bổ chi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 9 năm 2009.

2. Đối với các dự án nhóm B đã thực hiện quá 4 năm và nhóm C đã thực hiện quá 2 năm của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao nếu hoàn thành trong năm 2009 thì được tiếp tục thực hiện trong năm 2009 để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả dự án.

3. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2009 để phân bổ vốn cho các dự án theo quy định; không phân bổ vốn cho dự án không thuộc Danh mục các dự án ứng vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3071/VPCP-KTTH về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán Ngân sách nhà nước năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.162
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66