Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 307/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc giải thích về việc nhận thầu các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Số hiệu: 307/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 307/BXD-XL
V/v: Giải thích về việc nhận thầu các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH quốc tế liên doanh VINATA

 

Trả lời văn bản số 06/VNT ngày 15/02/2006 của Công ty TNHH Quốc tế liên doanh VINATA (Công ty VINATA) về việc nhận thầu các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty VINATA là Công ty liên doanh giữa doanh nghiệp của Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo pháp luật về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định hiện hành của pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì Công ty VINATA là Công ty có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam được nhận thầu thi công các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nếu trúng thầu hoặc được giao thầu đồng thời phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định phù hợp với gói thầu thực hiện.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý cho việc nhận thầu các công trình phù hợp với nội dung của giấy phép đầu tư, Công ty cần phải lập hồ sơ xin điều chỉnh phạm vi hoạt động theo giấy phép đầu tư số 611/GP đã được cấp ngày 02/6/1993 theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty và các cơ quan liên quan biết thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 307/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc giải thích về việc nhận thầu các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311
DMCA.com Protection Status