Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3064/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3064/VPCP-QHQT
V/v vận động tài trợ của Nhật bản đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Thương mại, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Bưu chính, Viễn Thông;
- Tổng cục Du lịch.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3495/BKH-KTDN ngày 23 tháng 5 năm 2007 và Bộ Ngoại giao tại văn bản 1715/BNG-THKT ngày 24 tháng 5 năm 2007 về việc khoản hỗ trợ của Nhật Bản cho Tam giác phát triển, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trao đổi, đàm phán với phía Nhật Bản, yêu cầu phải bảo đảm nguyên tắc đồng thuận, thống nhất với phía Lào và Campuchia để tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhật Bản tài trợ cho Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, các đối tác Lào và Campuchia trao đổi với phía Nhật Bản nhằm thanh thủ khoản hỗ trợ 20 triệu USD của Nhật Bản cho Tam giác phát triển, trong đó có tính đến việc sử dụng Quỹ Hội nhập ASEAN-Nhật Bản (JAIF) với các thủ tục riêng, không áp dụng thủ tục chung của Quỹ JAIF.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương có liên quan, phía Lào và Campuchia thống nhất lại danh mục các dự án ở khu Tam giác phát triển để đề nghị phía Nhật Bản xem xét tài trợ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, các Vụ: CN, VX, KG, NC, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3064/VPCP-QHQT ngày 06/06/2007 về việc vận động tài trợ của Nhật bản đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113