Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 306/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định hợp tác tài chính với Đức trong Dự án "Đường sắt đô thị thành phố HCM" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 306/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 306/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định hợp tác tài chính với Đức trong Dự án "Đường sắt đô thị thành phố HCM"

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2156/BTC-TCĐN ngày 26 tháng 02 năm 2008) về việc ký kết Hiệp định hợp tác tài chính với Đức trong Dự án "Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác tài chính trong Dự án "Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh" kèm theo công văn nêu trên của Bộ Tài chính.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định hợp tác tài chính nêu trên với Đại diện của Chính phủ CHLB Đức nhân dịp chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ tại CHLB Đức.

3. Bộ Ngoại giao cấp Thư ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với phía Đức theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 21

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 306/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định hợp tác tài chính với Đức trong Dự án "Đường sắt đô thị thành phố HCM" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215