Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3052/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3052/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 13/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3052/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Minh Đức

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3504/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Minh Đức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 5 khoản 5 điểm a) quy định phương thức lựa chọn nhà thầu đối với hình thức chỉ định thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hp là một giai đoạn một túi hồ sơ; trường hợp gói thầu áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn thì không ghi nội dung này.

Theo đó, nếu gói thầu thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn và trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không ghi phương thức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ghi phương thức lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp thì phải điều chnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 3504/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 106, Dương Văn An, Đng Hới, Quảng Bình)
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính ph
ủ;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Cục QLĐT (LT.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC
QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn
Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3052/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


136
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168