Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3039/VPCP-KTN về việc danh mục các dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) xin được chỉ định thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3039/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3039/VPCP-KTN
V/v Danh mục các dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) xin được chỉ định thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) tại công văn số 971/HUD-QLXL ngày 5 tháng 5 năm 2009 về Danh mục các dự án đề nghị được chỉ định thầu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc các dự án nêu tại công văn số 971/HUD-QLXL theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3039/VPCP-KTN về việc danh mục các dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) xin được chỉ định thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175