Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3031TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3031 TCHQ/GSQL
V/v: mở tờ khai đối với máy móc thiết bị NK để tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Tech Lane
(Xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 286/CV ngày 28/06/2005 của Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam sau khi đã chấm dứt hoạt động và yêu cầu tái đầu tư số máy móc thiết bị trên cho Công ty TNHH Tech Lane, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Công ty TNHH CN King Jade VN thực hiện thanh lý máy móc thiết bị tài sản của chi nhánh theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương số 2452/QĐ-CT ngày 06/06/2005 về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

- Máy móc thiết bị thanh lý của công ty TNHH King Jade VN muốn đầu tư tiếp cho công ty TNHH Tech Lane thì phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Thương mại hoặc các cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền xem xét và chấp thuận theo qui định tại Mục III Thông tư 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005.

- Sau khi được Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền cho phép chuyển số máy móc thiết bị này sang đầu tư tiếp tại công ty TNHH Tech Lane thì doanh nghiệp đến Hải quan Bình Dương làm thủ tục hải quan:

+ Mở tờ khai XK tại chỗ tài sản thanh lý theo qui định hiện hành đối với hình thức xuất khẩu tài sản thanh lý.

+ Công ty TNHH Tech Lane mở tờ khai nhập đầu tư tài sản cố định theo qui định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQBD (để biết & thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3031 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc mở tờ khai đối với máy móc thiết bị NK để tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!