Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3026/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3026/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
- Công ty GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES

Tổng cục Thuế nhận được thư đề ngày 12/6/2006 của Công ty GE Healthcare Technologies (Công ty GE) đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng cung cấp thiết bị và chi tiết kỹ thuật. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Trường hợp Công ty GE ký hợp đồng với Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cung cấp thiết bị và chi tiết kỹ thuật cho dự án sử dụng vốn ODA được NSNN cấp phát toàn bộ thì:

Nếu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt được cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa phải trả thuế GTGT cho Công ty GE để nộp vào NSNN. Trường hợp Hợp đồng ký giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Công ty GE theo giá không có thuế GTGT thì Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Công ty GE phải thực hiện điều chỉnh lại giá hợp đồng theo giá có thuế GTGT.

Nếu bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt không được cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa được hoàn lại thuế GTGT đã trả cho Công ty GE.

Để xác định hình thức cung cấp ODA và chính sách thuế áp dụng, đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty GE và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cung cấp quyết định phê duyệt dự án ODA của cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn quy định tại điểm 2, mục IV, Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Theo quy định tại điều IV, Bản thỏa thuận các điều khoản và quy trình chung về hợp tác phát triển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan (bản photocopy do công ty GE cung cấp) thì Công ty GE không phải là cơ quan thực thi dự án được phê duyệt bởi Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan và do Chính phủ Phần Lan thuê để thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác phát triển của Bản thỏa thuận nêu trên. Vì vậy, Công ty GE phải thực hiện nộp thuế TNDN theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế vào NSNN thay cho Công ty GE theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, Công ty GE biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3026/TCT-ĐTNN ngày 18/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng cung cấp thiết bị và chi tiết kỹ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.763

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!